Muinasjutu-kunstituba

Raamatukogus tegutseb lastele suunatud huviring muinasjutu-kunstituba.
2023/24 õppeaastal saab muinasjutu-kunstituba veidi teise tähenduse.
Muinasjutu-kunstituba hakkab tegutsema kahes rühmas. 1.-3. klass ja 4.-6. klass.
Muinasjutt on abiks ümbritseva maailma, kaasinimeste ja enese mõistmisel. Kuuldud loost ammutab laps teadmisi ja oskusi analüüsida, kirjeldada ja luua teoseid ümbritsevaga. Kõik see äratab lapses hulganisti kujutluspilte ja sisemisi tundmusi, mis omakorda toidavad ja rikastavad lapse fantaasiamaailma.
Huviringis püütakse avastada iga lapse andeid ja võimeid ja arvestatakse nendega. Igas tunnis pannakse rõhku laste loovuse arendamisele ja lapse isiksuse üldisele arengule. Õpikeskkonna oluliseks osaks on pingevaba õhkkond, iga lapse julgustamine ja tunnustamine ning laste omavaheliste sõprussuhete toetamine.
Muinasjutu-kunstitoas kasutatakse erinevaid tehnikaid, materjale ja uudseid vahendeid, et oma kogemusi visualiseerida. Laste töödest tehakse õppeaasta jooksul kaks väiksemat või üks suurem näitus.
1.-3. kl joonistatakse, maalitakse, voolitakse ja meisterdatakse. Mõnikord mängitakse ka näitemänge ja kehastatakse muinasjutust mõnda tegelast.
4.-6. kl lisandub maalimisele ja joonistamisele ilukiri, teksti paigutus ja kujundus. Õpitakse ilukirja (kalligraafia) algtõdesid, tehakse käekindluse harjutusi, tutvutakse erinevate alfabeetidega läbi kirja ajaloo.

Huviringi juhendab kunstiõpetaja Heli Rohtla.
Toimumisaeg- ja koht: oktoobrist maini igal neljapäeval Kohila raamatukogus.