Kaotatud või rikutud teavik

Kui olete teaviku kaotanud või see on saanud kannatada (veekahjustus vm), siis esimene valik on asendada teavik sama väljaandega. Kui see ei ole võimalik, siis raamatukogu poolt antakse lugejale nimekiri raamatukogule vajalikest trükistest, millega kaotatud või rikutud teavik asendada.

Väga väärtusliku ja raamatukogule olulise kadumaläinud teaviku puhul tuleb tasuda teaviku hind kuni kümnekordses suuruses.
Palume olla tähelepanelik ja hoida laenutatud teavikuid hoolega!