Laenutamine

Raamatukogu laenutab teavikuid nii kohapeal kui kodus kasutamiseks. Koju on õigus teavikuid laenutada registreeritud lugejatel. Väljaannete kohapeal kasutamiseks ei ole lugejaks registreerimine nõutav, kuid vajalik on esitada isikut tõendav dokument.

Lugeja saab teavikuid laenutada lugejapileti, õpilaspileti või ID-kaardi esitamisel.
Lugejapileti hind:
o täiskasvanud ja 10.-12. klassi õpilased ning üliõpilased 0,50 eurot;
o eelkooliealised lapsed ning 1.-9. klassi õpilased tasuta.


Teavikuid laenutatakse koju 28 kalendripäevaks. Uudiskirjandusele ja suure nõudlusega teavikutele võib raamatukogutöötaja määrata lühema tagastamistähtaja.
Koju ei laenutata raamatukogule olulise väärtusega väljaandeid.