Lugejaks registreerimine

Lugejaks registreerumine veebis

Digitaalseks allkirjastamiseks on vaja ID-kaardi kehtivat sertifikaati ja PIN-koode. Alla 16-aastaste laste ja noorte vanem või eestkostja saab allkirja lisada samal veebilehel.
Registreerudes lugejaks läbi lugejaportaali ei saa lugejaks automaatselt, vaid alles peale seda, kui raamatukogu on saatnud Teie e-posti aadressile registreerimise kinnituse.
Lugejaks registreerimiseks läbi veebi klikka SIIA.


Lugejaks registreerumine raamatukogus kohapeal

Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi või õpilaspileti alusel. Registreerimisel täidab lugeja vormikohase registreerimislehe. Alla 16-aastased lugejad peavad teavikute koju laenamiseks esitama vanema või eestkostja kirjaliku nõusoleku. Avalduse võib soovi korral ka välja printida ning täidetult raamatukogusse kaasa võtta.


Lugejaks registreerumine e-posti teel

Laadige alla lugeja registreerimisleht või alla 16-aastaste laste ja noorte puhul vanema või eestkostja kirjalik nõusolek. Täitke ära, digiallkirjastage ning saatke raamatukogu e-posti aadressile info@kohilaraamatukogu.ee.

Blanketid :
Lugeja registreerimisleht
Lapsevanema või eestkostja kirjalik nõusolek

Siin saab tutvuda Kohila raamatukogu kasutamise eeskirjaga.