Reserveerimine

Kui lugeja soovib teavikut, mis on välja laenutatud pannakse ta selle saamiseks järjekorda. Teaviku tagastamisest teatatakse soovijale telefoni või elektronposti teel. Teavikut hoitakse 7 päeva.
Lugeja saab soovi korral ise reserveerida soovitud teaviku veebi teel e-kataloogis raplamaa.webriks.ee.
Vaata veebi teel reserveerimise juhendit SIIT