Reserveerimine

Kui lugeja soovib teavikut, mis on välja laenutatud, pannakse ta selle saamiseks järjekorda. Teaviku tagastamisest teatatakse telefoni või e-kirja teel. Teavikut hoitakse 7 päeva.
Lugeja saab soovi korral ise reserveerida teavikuid raamatukogu e-kataloogis raplamaa.webriks.ee.
Veebi teel reserveerimise juhendi leiate SIIT.