Viivis ja viivisevabad päevad

2022. a on kuulutatud raamatukogude teema-aastaks.

2022. aastal raamatukogu oma lugejatelt viivist ei võta.

2021. a viivisevabad päevad:
8. märts–1. juuli
2. august
1. september
1. oktoober
18. oktoober–1. november
20. detsember–31. detsember