Alates 1. juunist lõppes maskikandmise kohustus

Alates 01.06.2021 lõppes üleriigiline maskikandmise kohustus kõikides avalikes siseruumides.

Raamatukogu külastades tuleb järgida hajutatust ja ruumi täituvust 50%.

Siseruumides on lubatud:
● külastada lugemissaale ja teisi avalikke ruume;
● kasutada avariiuleid;
● laenutada ja tagastada väljaandeid;
● kasutada internetiarvutit;
● korraldada haridusprogramme ja avalikke üritusi (raamatukogutunnid, töötoad, ekskursioonid jms);
● teha huvitegevust.
Ühiskasutatavad asjad tuleb pärast iga kasutuskorda desinfitseerida.

Lisainfo:

Alates 23. juunist kaotatakse ruumitäitumuse 50 protsendiline nõue kõikjalt siseruumidest, kus see seni kehtis. Samas tuleb jätkuvalt siseruumides arvestada hajutatuse põhimõttega ning täita desinfitseerimisnõudeid.