Kohila raamatukogu sai toetust rahvaraamatukogude kiirendist

Meie raamatukogu sai toetust Kultuuriministeeriumi taotlusvoorust “Rahvaraamatukogude
arendusprojektid (rahvaraamatukogude kiirendi)“ raamatukogu ruumide helisõbralikumaks muutmiseks ja akustika parandamiseks.

Taotlesime projektitoetust, et muuta raamatukogu I korruse näitusesaal ja II korruse huviringide saal
helisõbralikumaks ja helikindlamaks ning vähendada ruumides tekkivat müra ja kaja.
Kultuuriministeeriumi eraldatud toetuse suurus oli 2896 eurot. Projekti abil paigaldati näitusesaali lakke ja II korruse vahekoridori seinale akustilised paneelid.


Tänu raamatukogu näitusesaali ja II korruse väiksema saali helisõbralikumaks muutmisele saame pakkuda paremat keskkonda erinevate sündmuste toimumiseks ja läbiviimiseks meie ruumides.
Projekti koostamisel olid abiks valla kultuurinõunik Sigrid Põld ning ehitusnõunikud Karmo Kivila ja
Kalver Künnapuu. Projekti toetasid Kultuuriministeerium ja Kohila vallavalitsus.