Raamatukogu arengukava 2024-2028

Kohila Vallavalitsus kinnitas “Kohila raamatukogu arengukava 2024-2028”.

MISSIOON

Olla Kohila valla oluline kultuuriasutus, mis kujundab ja arendab kogukonna lugemis- ja kultuurihuvi.

VISIOON

Olla kaasaegne, mainekas ja uuendustele avatud raamatukogu, mis toetab kogukonda ning väärtustab traditsioone ja kultuuri.

VÄÄRTUSED

 • PERSONAALSUS – tunneme oma lugejat ja iga külastaja on meile oluline.
 • USALDUSVÄÄRSUS – meie teenus on usaldusväärne.

STRATEEGILISED EESMÄRGID:

Raamatukogu on kogukonnakeskne avalik ruum, kus kõik on oodatud

 • Raamatukogu on kogukonnale mitmekülgseid võimalusi pakkuv uuenduslike lahendustega avalik ruum.
 • Raamatukogu ruumiline keskkond on kasutajasõbralik ja hubane.
 • Raamatukogu õueala pakub lisaväärtust raamatukogu tavapärastele teenustele.

Raamatukogu teenused on kättesaadavad ning kogud mitmekesised

 • Raamatukogul on valmisolek pakkuda uusi teenuseid kogukonna vajadustest lähtuvalt.
 • Kogusid arendatakse ja täiendatakse lähtudes komplekteerimispõhimõtetest ja kogude kasutamise analüüsist.
 • Arendatakse ringmajandust soodustavaid teenuseid. Mahakantud, vanad teavikud suunatakse taaskasutusse.

Raamatukogu on lugemise innustaja ja lugemisharjumuse kujundaja

 • Raamatukogu korraldab lugemise ja kirjandusega seotud üritusi ja ettevõtmisi nii lastele kui täiskasvanutele.
 • Erilist tähelepanu pööratakse tööle laste ja noortega, hankides uut laste- ja noortekirjandust ning toetades haridusasutusi õppekavade täitmisel ja raamatukogutundide läbiviimisel.

Raamatukogu on usaldusväärne koostööpartner

 • Raamatukogu on usaldusväärne koostööpartner kõigile lugemist, kultuuri ja haridust väärtustavatele inimestele ja organisatsioonidele.
 • Väärtustakse töötajaid, soodustades enesetäiendamist, erinevatel koolitustel osalemist ning kutseõppe läbimist ja leides koostöös vallavalitsusega vahendeid konkurentsivõimelise töötasu maksmiseks.

Kohila raamatukogu arengukava 2024-2028