Raamatukogus on maski kandmine kohustuslik

Tuletame meelde, et alates 26.augustist on raamatukogus kaitsemaski kandmine või suu ja nina katmine kohustuslik. Maske tuleb kanda kõigis nendes raamatukogu avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu.
Maskikandmise kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski
kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.


Lisaks tuleb järgida hajutatuse nõuet. Võõraste inimestega hoida viiruseleviku seisukohast mõistlikku vahemaad. Piirang ei kehti koos liikuvale ja viibivale perekonnale, erivajadustega inimestele või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole võimalik mõistlikult tagada.

Raamatukogus kohapeal toimuvatel üritusel saavad osaleda inimesed, kes:

  • kannavad maski
  • esitavad digitaalselt või paberkujul COVID tõendi.

Erandiks on alla 18-aastased noored, kelle puhul vastavalt valitsuse otsusele tõendit kontrollima ei pea.