Raamatukogus on võimalik printida COVID digitõendit

Alates 9. augustist saab korraldada suurema osalejate arvuga üritusi, kui neil osalevad üksnes negatiivse testitulemusega, COVID-19 haiguse läbi põdenud või selle vastase vaktsineerimiskuuri läbinud inimesed.
COVID digitõend on võimalik luua patsiendiportaalis digilugu.ee ning see kas seadmesse alla laadida või välja printida.

Kohila raamatukogus on võimalik printida COVID digitõendit. Kaasa on vaja võtta ID-kaart koos kehtivate PIN-koodidega. Digitõendi mustvalge väljatrükk maksab 10 senti, värviline väljatrükk 80 senti.

COVID digitõendi loomise info leiab ka:

TERVISEAMET: https://www.terviseamet.ee/et/koroonaviirus/covid-digitoend

EL COVID tõendite loomise juhend: https://www.tehik.ee/el-covid-toendite-loomise-juhend