Infopäringutele vastamine

Raamatukogu pakub teatme- ja teabeteenindust.
Päringuid saab esitada raamatukogus kohapeal, telefonitsi (483 3646, 5551 5197), e-posti aadressil info@kohilaraamatukogu.ee, raamatukogu sotsiaalmeedia vahendusel (https://www.facebook.com/kohilaraamatukogu) või kodulehel oleva vormi teel. Vastus antakse lugejale sobivas vormis kirjalikult või suuliselt.

Infopäring on teabenõue, millele vastamine eeldab raamatukogu töötajatelt ühe või enama infoallika tundmist ja kasutamist (trükised ja muud teavikud, raamatukogu enda ja teiste asutuste andmebaasid).