Infopäringutele vastamine

Raamatukogu pakub teatme- ja teabeteenindust.
Päringuid saab esitada raamatukogus kohapeal, telefonitsi (tel: 483 3646 mob: 5551 5197), e-posti aadressil: info@kohilaraamatukogu.ee, raamatukogu sotsiaalmeedia vahendusel (https://www.facebook.com/kohilaraamatukogu) või kodulehel oleva vormi teel. Vastus antakse lugejale sobivas vormis kas kirjalikult või suuliselt.

Infopäring on teabenõue, millele vastamine eeldab raamatukogu töötajatelt ühe või enama infoallika tundmist ja kasutamist (trükised ja muud teavikud, raamatukogu enda ja teiste asutuste andmebaasid).