Internet ja WiFi

Raamatukogu avalikus internetipunktis (AIP) on kolm arvutitöökohta. Arvutite kasutamine on tasuta. Väljatrükkimine on tasuline. Arvutitöökoha kasutamiseks tuleb esitada isikut tõendav dokument, õpilaspilet või raamatukogu lugejapilet. Alla 12-aastased lapsed saavad arvutitöökohta kasutada lapsevanema või eestkostja kirjalikul nõusolekul.
Raamatukogu ruumides ja õuealal on tasuta WiFi leviala.
WiFi kasutamiseks vajaliku parooli saab raamatukogust. WIFI võrgust ei ole võimalik teostada väljatrükki.

Kohila raamatukogu arvutitöökoha ja traadita andmesidevõrgu (WIFI) kasutamise eeskiri
Lapsevanema või eestkostja kirjalik nõusolek alla 12-aastase lapse arvutitöökoha kasutamiseks