Kojulaenutus

Teavikuid laenutatakse koju 28 kalendripäevaks. Uudiskirjandusele ja suure nõudlusega teavikutele võib raamatukogutöötaja määrata lühema tagastamistähtaja.
Lühem tagastustähtaeg on värsketel perioodikaväljaannetel ja teavikutel, mille lugemisjärjekorras 5 ja enam lugejat.