Lugemiskoer

2020. aasta sügisest kuni 2022. aasta suveni aitas lugemiskoer Nublu lastel raamatukogus lugemist harjutada kahel päeval kuus.


Lugemiskoerte projekt on maailmas populaarne formaat, milles raamatukogus või sobivas ettevalmistatud keskkonnas ettelugemist harjutada soovija loeb 15 minuti jooksul raamatut koerale. Eesmärk on luua pingevaba keskkond ning pakkuda lugejale eduelamus või lugemisega seonduv hea emotsioon. Ettelugemist viivad läbi väljaõppe saanud koer ning koerajuht ja raamatukogu töötaja, kes aitab lapsele valida temale sobiva raamatu.

Lisateavet vaata ka Eesti lugemiskoerte lehelt http://lugemiskoer.ee/