Lugemiskoer

Meil on ääretult suur rõõm tutvustada teile meie uut töötajat – lugemiskoer Nublu.
Lugemiskoerte projekt on maailmas populaarne formaat, milles raamatukogus või sobivas ettevalmistatud keskkonnas ettelugemist harjutada soovija loeb 15 minuti jooksul raamatut koerale. Eesmärk on luua pingevaba keskkond ning pakkuda lugejale eduelamus või lugemisega seonduv hea emotsioon. Ettelugemist viivad läbi väljaõppe saanud koer Nublu ning koerajuht Katrin Barnabas ja raamatukogu töötaja, kes aitab lapsele valida temale sobiva raamatu.

Nublu töö- ja puhkeaja seadus näeb ette 2 tööpäeva kuus, mil ta kuulab nelja lapse lugemist. Nimekiri Nublule lugevatest lastest tekib registreerimise kiirusest. Kes nimekirja ei mahu, jääb ootejärjekorda juhuks, kui keegi loobub.

Registreerimine AINULT e-posti kaudu info@kohilaraamatukogu.ee (peab sisaldama lapse nime, lapsevanema telefoninumbrit ning e-posti aadressi).

Lisateavet vaata ka Eesti lugemiskoerte lehelt http://lugemiskoer.ee/